Priradenie GPS súradníc k číslam domov


Východisková situácia.
Číslovanie domov NIE JE vo väčšine slovenských obcí a miest „v logickom poradí“. Často krát sa stáva, že susedia, ktorých niekedy oddeľuje len plot, majú čísla domov s rozdielom aj o 100-vku. V prípade, keď vznikne krízová situácia v ktorej je potrebný zásah rýchlej pomoci – keď vznikne situácia, v ktorej sa môže sekundami rozhodovať aj o živote a smrti, tak vtedy často krát posádka záchranného vozidla stratí cenné sekundy práve hľadaním objektu, v ktorom má byť tento zásah poskytnutý...

Aktuálne ak niekto potrebuje napríklad rýchlu zdravotnú pomoc a zavolá na číslo 155, tak jeho volanie zdvihne službukonajúci pracovník príslušného krajského operačného strediska. Volajúci operátorovi okrem popisu problému s ktorým zápasí nahlási aj adresu na ktorej je potrebné zasiahnuť. Túto informáciu o adrese, spolu s ostatnými informáciami operátor „posúva“ do sanitky, ktorá následne vyráža na pomoc osobe v tiesni.

Z doterajšieho stavu vyplýva, že GPS navigácia bežne používaná v autách, ktorá je aj v základnej výbave každej FALCK sanitky, sa v drvivej väčšine prípadov vyhľadávania konkrétneho objektu na vidieku nedá použiť , lebo objekty na vidieku, no často krát aj objekty v mestách, nie je možné na základe zadania ich adresy do GPS navigácie vyhľadať – inými slovami satelitné navigačné GPS mapy nemajú zapracované v dátach koordináty priradené k adresám väčšiny objektov a to platí nielen o vidieku.

Základným cieľom projektu je vytvorenie čo najširšej databázy s priradením GPS súradníc k číslam domov v rámci SR a následné zverejnenie takejto databázy s logickým prevodníkom medzi adresou objektu a GPS súradnicami daného objektu. Táto databáza bude bezplatne poskytnutá inštitúcii EMERGENCY SLOVAKIA a.s. , ktorá zastrešuje rýchlu zdravotnú pomoc, okrem toho bude prevodník v tejto databáze umožňujúci priradiť k číslu domu jeho GPS súradnice, bezplatne verejne dostupný na www.registerGPS.sk. Využitie tejto databázy v internom systéme EMERGENCY SLOVAKIA prinesie skrátenie času medzi nahlásením tiesňovej udalosti a dorazením pomoci na miesto tiesňovej udalosti.

To, že operátor na dispečingu tiesňových volaní bude mať k dispozícii GPS súradnice objektu v ktorom je potrebné zasiahnuť a následne tieto údaje pošle napr. mailom priamo napr. na tablet v sanitke, umožní posádke sanitky oveľa ľahšie lokalizovať objekt v ktorom je potrebné poskytnúť zásah - je nepopierateľné, že rýchlejšie poskytnutie prvej pomoci, znamená viac šancí pomôcť človeku v tiesni, ba v niektorých prípadoch to môže zachraňovať životy /to platí aj v prípade zásahu požiarnikov, alebo polície/.

Sprievodným cieľom realizácie tohto projektu ako už bolo v texte spomenuté, je bezplatné poskytnutie prevodníka medzi adresou objektu a jeho GPS súradnicami verejnosti – prínosom čoho bude bezproblémovejšia dostupnosť, ktorú ocenia nielen rôzne kuriérske služby, servisné služby, ale aj ľudia v každodennom živote, ktorí sa napr. „len chystajú do vedľajšej dedinky na návštevu“.

Priradenie GPS súradníc pomocou mobilnej aplikácie – tento spôsob je doporučený preto, lebo minimalizuje chyby pri prepisovaní dát – viac informácií na info@registergps.sk

Riziká projektu.
Realizácia daného projektu neotvorí priestor na vytvorenie rizík, resp. na vznik nepriaznivých sprievodných faktorov, ktoré by mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť hodnotenie tohto projektu.

Prínosy projektu.
Základným prínosom realizácie tohto projektu je rýchlejšia dostupnosť pomoci človeku v tiesňovej situácii.
Vedľajšie pozitívne faktory vyplývajúce z realizácie tohto projektu je napr. rýchlejšia dostupnosť rôznych druhov služieb, ktoré sa čoraz častejšie vyskytujú ako potreba v bežnom živote obyvateľstva. Zverejnenie takéhoto prevodníka ocenia nielen rôzne kuriérske a donáškové služby, taktiež firmy poskytujúce rôzne druhy servisných prác vykonávaných priamo v domácnostiach, no lepšia orientácia bude pozitívne vplývať aj na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
V konečnom dôsledku zlepšenie orientácie vodičov, používajúcich GPS navigácie pri vyhľadávaní adries cieľových objektov ku ktorým majú namierené, v každodennom živote určite ocení široká skupina ľudí.

Ak sa Vám projekt „Priradenie GPS súradníc k číslam domov“ páči, povedzte o ňom voleným zástupcom vo Vašej obci, vo Vašom meste...

V prípade otázok v súvislosti s jeho realizáciou nás kontaktujte na info@registergps.sk

Ján Kura
autor projektu a konateľ firmy PORTAL s.r.o. prevádzkujúcej www.registergps.sk
info@registergps.sk
0948 524228
Stránku registerGPS.sk prevádzkuje firma PORTAL s.r.o., Liptovské Revúce 446 , 034 74 Liptovské Revúce – info@registergps.sk