Aplikácia „GPS Coord Saver“ – špecifikácia produktu.

Aplikácia „GPS Coord Saver“ bola firmou PORTAL s.r.o. – ďalej len Zhotoviteľ, vyvinutá za účelom zjednodušenia zberu dát pri priraďovaní GPS súradníc k súpisným číslam objektov v obciach a mestách.

Obsluha aplikácie je jednoduchá a intuitívna.

Výstupom z tejto aplikácie je súbor dát, v ktorom sú uložené všetky korektne zozbierané priradenia GPS súradníc k adresám domov v obci/ meste, z ktorého bola za účelom priradenia GPS koordinátov k súpisným číslam domov uvedená aplikácia od Zhotoviteľa riadne zakúpená.


Využiteľnosť výstupu z aplikácie GPS Coord Saver.

V prípade, ak obec priradí GPS súradnice pomocou aplikácie GPS Coord Saver ku všetkým súpisným číslam domov v obci, tak zhotoviteľ aplikácie GPSCoordSaver sa zaväzuje bezplatne poskytnúť dáta operačnému stredisku rýchlej zdravotnej pomoci pre využitie v internom systéme EMERGENCY Slovakia a.s., čo následne pomôže všetkým operátorom rýchlej záchrannej služby navigovať sanitku pomocou GPS priamo ku miestu jej zásahu, čím sa radikálne skráti reakčný čas a to môže vo veľa prípadoch zachraňovať aj ľudské životy.


Cenník aplikácie GPS Coord Saver

Obec s počtom čísiel domov Cena za aplikáciu bez DPH
1500 - 2500 999€
1000 - 1499 799€
500 - 999 599€
250 - 499 499€
50 - 249 349€
1 - 49 149€V cene aplikácie je zahrnuté:Požiadavky na mobilné zariadenie, ktoré má byť použité na zber dát pomocou aplikácie „GPS Coord Saver“ .

Aplikácia „GPS Coord Saver“ je použiteľná vo všetkých zariadeniach /v smartfónoch, PDA-čkach, tabletoch/ fungujúcich v systéme ANDROID (Ice Cream Sandwich) 4.0 a vyššie, ktoré sú vybavené funkčným GPS modulom /.


Pre pohodlnú prácu doporučujeme mobilné zariadenie s mininálnou uhlopriečkou displeja 3,5“.Stránku registerGPS.sk prevádzkuje firma PORTAL s.r.o., Liptovské Revúce 446 , 034 74 Liptovské Revúce – info@registergps.sk